ติดต่อ

ตึกสำนักงาน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

21/12 ถนนรางน้ำ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-mail : [email protected] โทรศัพท์ 02-354-1801-2 ต่อ 20